Ultrafiltracja Mikrofiltracja

Filtracja styczna (crossflow) jest często stosowana w skali zarówno laboratoryjnej jak i przemysłowej.

Urządzenia do mikrofiltracji oraz ultrafilracji wymagają ciągłej kontroli i regulacji parametrów, tak aby optymalnie wykorzystać powierzchnie medium filtracyjnego.

Urządzenia stosowane w filtracji stycznej wymagają od projektantów i wytwórców umiejętności pogodzenia ze sobą standardów higienicznych, minimalizacji objętości rurociągów, odporności na drgania, prawidłowych pomiarów parametrów w procesu w wielu punktach, doboru pomp właściwych dla danego czynnika roboczego, ścisłej kontroli jakości materiałów, powierzchni, podzespołów.

Uwarunkowania te, powodują, że wielu doświadczonych producentów aparatów procesowych, nie decyduje się na ryzyko oferowania aparatów do frakcjonowania metodą ultrafiltracji i mikrofiltracji.

Persep posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające oferować specjalistyczne urządzenia do mikrofiltracji i ultrafiltracji zarówno w standardzie wymaganym w produkcji i badaniach farmaceutycznych jak i w produkcji spożywczej.