Systemy SCADA

Systemy SCADA

SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition

Systemy SCADA to systemy informatyczne, których zadaniem jest nadzór nad przebiegiem procesu produkcyjnego. Ich funkcją jest wizualizacja, sterowanie procesami, alarmowanie i archiwizacja. Systemy SCADA to programy zazwyczaj nadrzędne w stosunku do sterowników PLC, które połączone z urządzeniami wykonawczymi sterują ich pracą.

W procesie produkcyjnym programy te działają na wielu płaszczyznach. Współpracują z urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi oraz ze sterownikami PLC odpowiedzialnymi za sterowanie i regulację. Systemy SCADA są więc multifunkcjonalnymi programami, kontrolującymi wiele elementów procesu produkcyjnego.

Programowanie procesowe w Persep – SCADA

Oferta Persep obejmuje przygotowanie specjalistycznych systemów dostosowanych do konkretnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Systemy SCADA są więc programowane z myślą o konkretnej firmie.

Jesteśmy w stanie zaproponować zaawansowane systemy SCADA, wspierające każdy rodzaj biznesu związanego z produkcją, biotechnologią, a także ciężkim i lekkim przemysłem.