Filtracja gazu ziemnego

Filtracja gazu ziemnego

Gaz ziemny wymaga ciągłego oczyszczania z cieczy i stałych zanieczyszczeń zarówno po wydobyciu jak na wszystkich etapach doprężania i przesyłu.

Filtry zanieczyszczeń stałych i separatory cieczy z gazu ziemnego zabudowane w wysokociśnieniowych zbiornikach można obserwować w każdej stancji kompresorów i kopalni czy magazynie gazu ziemnego.

Persep posiada doświadczenia w doborze i wytwarzaniu urządzeń separacji wstępnej począwszy od pakietów siatkowych (demister, meshpad) przez separatory żaluzjowe (vanepack), po urządzenia odśrodkowe (cyklony wzdłużne, swirltube)

Persep projektuje urządzenia separaujace ciecz, które optymalnie wykorzystują objętość wysokociśnieniowego zbiornika co pozwala zredukować jego średnice. Jest to kluczowy czynnik decydujący o kosztach inwestycji.