Dystrybutor wlotowy gazu IDA

DYSTRYBUTOR WLOTOWY GAZU IDADystrybutory wlotowe IDA są przeznaczone do współpracy z elementami separacyjnymi ciecz/gaz takimi jak: pakiety siatkowe (demister mesh pad), pakiety żaluzjowe (Vane pack), cyklony (np cyklony osiowe Persep V80), elementy filtracyjne lub koalescencyjne. Montowane są na króćcach wlotowych we wnętrzu separatorów i filtro-separatorów gazu. 

DYSTRYBUTOR WLOTOWY GAZU IDADystrybutor zapewnia rozdzielenie strumienia wlotowego gazu co eliminuje ryzyko porwania cieczy zebranej w dolnej części zbiornika oraz zapewnia równomierne zasilanie w gaz elementów separacyjnych.
Zastosowanie dystrybutorów wlotowych pozwala zmniejszać wysokość zbiornika ciśnieniowego/separatora, ponieważ umożliwia zmniejszenie odległości między strefą odkładania separowanej cieczy elementami separacyjnymi.  

Dystrybutory wlotowe Ida stosowane są również na króćcach wlotowych w rozdzielaczy wstępnych zarówno pionowych jaki poziomych (slug catcher).

PARAMETRY

  • SPADEK CIŚNIENIA: 10 mBar *
  • MATERIAŁ: STAL NIERDZEWNA 304L lub 316 na zamówienie
  • SPOSÓB ZABUDOWY: wewnątrz cylindrycznego zbiornika ciśnieniowego w świetle króćca wlotowego


* Gwarantowany spadek ciśnienia oraz przepływ muszą być obliczone przez Persep na podstawie dokładnych parametrów aplikacji. Wyniki mogą odbiegać od podanych wyżej wartości informacyjnych