Automatyka

Automatyka

Zautomatyzowanie lini produkcyjnej czy aparatury badawczej umożliwia przyśpieszenie produkcji i zwiększenie wydajności. Dobrze zaprojektowana automatyka zwiększa przewagę nad konkurentami i obniża koszty wytworzenia. Jest kluczem do poprawienia jakości produktu.

Persep oferuje maszyny i linie produkcyjne wyposażone w najwyższej jakości urządzenia pomiarowe oraz aparaturę wspierającą. Pozwala to na precyzyjne sterowanie procesem, zbiór danych i ich przetwarzanie.

Software jest tworzony tak aby obsługa panelu sterowania była jak najbardziej intuicyjna i przyjemna. Programiści Persep dbają o to aby panele sterowania były przyjazne użytkownikowi i ułatwiał pracę operatorów.

Persep, wykorzystując moc przeliczeniową komputerów, roboty, programowalne sterowniki logiczne (PLC), czujniki, technologię transportu, technologię napędów i wiele innych elementów automatyki dostarcza rozwiązania pozwalające na produkcję i wytwarzanie produktów szybsze, bezpieczniejsze, wysokiej jakości oraz obniżające koszty wytworzenia.