Persep, specjalistyczne biuro inżynierii procesowej

Persep to firma projektująca i dostarczająca urządzenia oraz usługi z zakresu mechaniki i automatyki procesowej. Wytwarza urządzenia i linie do zastosowań przemysłowych. Świadczymy usługi w zakresie modernizacji, usprawnień i automatyzacji istniejących linii. Dział serwisowy dba o sprawne działanie urządzeń produkcyjnych i laboratoryjnych naszych klientów zapewniając bardzo szybki czas reakcji. Persep jest również partnerem projektów badawczych, dostarczając unikalne i nie standardowe rozwiązania laboratoryjne oraz eksperymentalne instalacje procesowe. Działamy w takich obszarach jak: farmacja, biotechnologia, przemysł spożywczy, przemysł lekki, przemysł ciężki. Prowadzimy też dział rozwoju i badań w poszukiwaniu coraz doskonalszych rozwiązań procesowych. Projektujemy i produkujemy urządzenia spełniające najwyższe wymagania sanitarne i wytrzymałościowe.

Aparatura procesowa

Sterylność, bezbłędność pomiarowa oraz innowacyjność to podstawowe cechy aparatury i linii projektowanych oraz dostarczanych do zastosowań farmaceutycznych, biofarmaceutycznych i bioprocesowych. Dzięki doświadczeniu w branży biofarmaceutycznej, biotechnologicznej – oraz wiedzy specjalistycznej w dziedzinie biofarmaceutycznego sprzętu laboratoryjnego oraz przemysłowego, Persep oferuje linię produktów spełniających najwyższe wymogi procesowe dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Oferujemy instalacje opomiarowane z zastosowaniem czujników ciśnienia, pHmetrów, temperatury, przepływomierzy oraz wyposażone w systemy sterowania i oprogramowania do monitorowania i gromadzenia danych w aplikacjach bioprocesowych oraz bazach danych. Persep oferuje produkty zapewniające bezpieczeństwo i kontrolę procesową.

Przemysł spożywczy

To branża o ogromnej dynamice rozwoju. Zaspokojenie coraz większych potrzeb żywieniowych wymaga stosowania coraz bardziej skomplikowanych procesów wytwarzania żywności. Persep oferuje wsparcie firmom produkcyjnym oraz jednostkom naukowym poszukujących nowych rozwiązań do wdrożeń przemysłowych. Mamy doświadczenie w projektowaniu procesów i aparatury opartej na technologi hollow fibre. Filtracja styczna coraz częściej pojawia się w przemyśle spożywczym, wykraczając po za obszar laboratoriów farmaceutycznych. Biuro inżynieryjne Persep stosuje swoje doświadczenie w tym obszarze w projektach z branży spożywczej.Persep dostarcza linie wyposażone w zaawansowane panele sterowania ułatwiające osiąganie zamierzonych wyników i kontrolę nad danymi historycznymi. Bezpieczeństwo procesowe jest priorytetem i kryją się za tym takie pojęcia jak sterylność, kontrola, trwałość, niezawodność.

Przemysł lekki

Stosunkowo nie duże maszyny czy linie produkcyjne, muszą sprostać wysoko wydajnym wymaganiom inwestorów. Projekty dla firm z sektora przemysłu lekkiego są zawsze ciekawe, ale też bardzo wymagające dla zespołów inżynierskich i automatyków. Persep oferuje usługi wspierające rozwój wytwórni z bardzo wielu branż.Projekty w fazie wstępnej są poddane wnikliwej analizie ekonomicznej, aby proponowane rozwiązania miały uzasadnienie w planach inwestycyjnych. Persep to biuro z dużym doświadczeniem projektowo wdrożeniowym w takich dziedzinach jak: filtracja; konfekcjonowanie; transport; automatyzacja; mechanika; modernizacja; serwis.


Przemysł ciężki

Persep łączy rozwiązania zaawansowane technologicznie z doświadczeniem w przemyśle ciężkim. Wspiera rozwój projektów przemysłowych i fabryk, optymalizując wydajność urządzeń po przez automatyzację i wdrożenia zaawansowanych mechaniczne rozwiązań.

Maszyny, linie produkcyjne oraz wielkoskalowe projekty wytwórcze to dziedziny w których biuro projektowo wykonawcze Persep wesprze klientów z obszaru przemysłu ciężkiego.

Rozwój i badania

Projekty z obszaru farmacji czy biotechnologii ale też i przemysłowe, zanim trafią do powszechnego stosowania, przechodzę fazę koncepcyjną, laboratoryjną, skalują się do większych rozmiarów, aż w końcu zyskują zastosowanie przemysłowe.

Persep dysponuje zasobami inżynieryjnymi z dziedzin takich jak: mechanika, automatyka, programowanie, inżynieria procesowa. Prowadząc projekty i wdrożenia na skalę produkcyjną koncentrujemy uwagę na koncepcjach o nie sprawdzonej recepturze. Persep uczestniczy w pracach nad opracowywaniem i wdrażaniem koncepcji przetwórczych lub wytwórczych dla podmiotów badawczych i naukowych.